ศาลากลางจังหวัดสตูล (หลังเก่า ชั้น 2) ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
เบอร์โทรศัพท์ 0 7471 1053  เบอร์โทรสาร 0 7472 4371
E-mail : dopasatun@hotmail.com
 
ปลัดจังหวัด
เรื่อง
กรุณาให้ข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน
โดย
โทรศัพท์
E-mail
รายละเอียด
ใส่ตัวอักษร