หนังสือสั่งการ (กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม)
     
หนังสือสั่งการ (กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม) การมอบหมายความรับผิดชอบศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมของกรมการปกครอง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2563