หนังสือสั่งการ (กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม)
     
หนังสือสั่งการ (กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม) ขอประชาสัมพันธ์เอกสารรายการตรวจสอบ (Checklist) การพิจารณาให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2564