ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ (ใหม่) ของผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ทดแทนอัตราว่าง ประจำปี พ.ศ. 2565
   
 
   

 

📌📌 ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ (ใหม่) ของผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ทดแทนอัตราว่าง ประจำปี พ.ศ. 2565
🗓 สอบสัมภาษณ์
- วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 (ผู้มีสิทธิสอบ ลำดับที่ 1 - 70)
- วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 (ผู้มีสิทธิสอบ ลำดับที่ 71 - 139)
🕒 ภาคเช้า เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น.
🕒 ภาคบ่าย เริ่มรายงานตัวเวลา 12.30 น.
🏫 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศาลากลางจังหวัดสตูล
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2565