หนังสือสั่งการ (ฝ่ายการเงินและบัญชี)
     
หนังสือสั่งการ (ฝ่ายการเงินและบัญชี) อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
   
 
   

 อ.เมืองสตูล,ละงู,ควนกาหลง

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2560