หนังสือสั่งการ (กลุ่มงานความมั่นคง)
     
หนังสือสั่งการ (กลุ่มงานความมั่นคง) การดำเนินการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามโครงการสตูลสันติสุข
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2560